Kontakt

anders37@oldamericancarcruisers.se

  

Vill du bli medlem i vår förening?Kopiera medlemsansökan här nedan,fyll i alla uppgifter,lämna den till styrelsen eller maila in till mailadressen nedan.

 

  

Medlemsansökan

 Till styrelsen för Old American Car Cruisers Örebro

 

Härmed anhåller jag om att bli antagen som medlem i Old American Car Cruisers Örebro och förbinder mig, om ansökan godkänns, att inom en månad erlägga föreskriven medlemsavgift och följa klubbens stadgar. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att bevilja medlemskap.

 Datum: 

 

 Namn:______

 Adress:______

 Postnummer och -Ort___

 Födelsedag och -år:____

 Telefon: _____________

 E-post:____________

 Bilmodell/år:______________

 

Underskrift:__________________________________________________

 Personuppgifterna andvänds endast av föreningen.

 Ansökan föredragen vid styrelsemötet: _____/_____20_____

 Ansökan är godkänd och den sökande är antagen som medlem i Old American Car    Cruisers _____________________________________________________

Ansökan är förkastad ____________________________________________

Styrelsemötets ordförande:________________________________________

 

 

 

BG: 5755-0022 Old American Car Cruiser Örebro

mailadress: anders37@oldamericancarcruisers.se eller

irene48@oldamericancarcruisers.se