Styrelse

Styrelse

Ordförande 2 år (vald -19)

Anders Knutsson   019-23 83 74,  070-316 33 41

anders37@oldamericancarcruisers.se

Vice ordförande 2 år (vald -18)

Kristina Hansen

019560096@telia.com

Sekreterare 2 år (vald -18)

Marie Eriksson   019-25 54 10, 070-234 26 96

Kassör 1 år (vald -19)

Iréne Lorétan-Larson 019-29 13 50, 070-684 80 57

irene48@oldamericancarcruisers.se

Ledamot 2 år (vald -19)

Carina Karlsson 070-6406386

carinabittinge@gmail.com

Ledamot 2 år (vald -18)

Anita Thoren 019-202000

Evenemangskommittéansvarig 1 år (vald -19)

Torbjörn Thoren 019-202000

Medhjälpare Anders Eriksson  019-25 54 10

Valberedning 1 år (vald -19)

Karin Olsson 072-2145380

Kjell Lund 070-5887445

Revisor 1 år (vald -19)

Björn Bergström