Styrelse

Styrelse

Ordförande 2 år (vald -21)
Marie Eriksson
Tfn: 019-25 54 10 / 070-234 26 96
E-post: ericsonmarie59@gmail.com

Vice ordförande 2 år (vald -20)
Kristina Hansen
Tfn: 070-376 00 96
E-post: 019560096@telia.com

Sekreterare 1 år (vald -21)
Carina Karlsson
Tfn: 070-640 63 86
E-post: carinabittinge@gmail.com

Kassör 2 år (vald -20)
Iréne Lorétan-Larson
Tfn: 019-29 13 50 / 070-684 80 57
E-post: loretan1957@gmail.com

Ledamot 2 år (vald -21)
Karin Olsson
Tfn: 072-214 53 80
E-post: karin.hakan@telia.com

Ledamot 2 år (vald -20)
Anita Toren
Tfn: 070-638 73 26

Evenemangskommittéansvarig 1 år (vald -21)
Torbjörn Torén
Tfn: 070-339 04 79

Medhjälpare
Kenneth Jansson
Tfn: 070-6625049
kenneth.jansson@bravida.se

Valberedning 1 år (valda -21)
Roger Johansson
Tfn: 070-0454717
Jörgen Karlsson
Tfn: 070-536 76 19

Revisor 1 år (vald -21)
Björn Bergström