Styrelse

Styrelse

Ordförande 2 år (vald -19)
Anders Knutsson
Tfn: 019-23 83 74 / 070-316 33 41
E-post: anders.knutsson@orebro.se

Vice ordförande 2 år (vald -18)
Kristina Hansen
Tfn: 070-376 00 96
E-post: 019560096@telia.com

Sekreterare 2 år (vald -18)
Marie Eriksson
Tfn: 019-25 54 10 / 070-234 26 96

Kassör 1 år (vald -19)
Iréne Lorétan-Larson
Tfn: 019-29 13 50 / 070-684 80 57
E-post: loretan1957@gmail.com

Ledamot 2 år (vald -19)
Carina Karlsson
Tfn: 070-640 63 86
E-post: carinabittinge@gmail.com

Ledamot 2 år (vald -18)
Anita Toren
Tfn: 070-638 73 26

Evenemangskommittéansvarig 1 år (vald -19)
Torbjörn Torén
Tfn: 070-339 04 79

Medhjälpare
Anders Eriksson
Tfn: 019-25 54 10

Valberedning 1 år (vald -19)
Karin Olsson
Tfn: 072-214 53 80
Kjell Lund
Tfn: 070-588 74 45

Revisor 1 år (vald -19)
Björn Bergström