Styrelse

Styrelse

Ordförande 1 år (vald -20)
Marie Eriksson
Tfn: 019-25 54 10 / 070-234 26 96
E-post: ericsonmarie59@gmail.com

Vice ordförande 2 år (vald -20)
Kristina Hansen
Tfn: 070-376 00 96
E-post: 019560096@telia.com

Sekreterare 2 år (vald -20)
Karin Olsson
Tfn: 072-214 53 80
E-post: karin.hakan@telia.com

Kassör 2 år (vald -20)
Iréne Lorétan-Larson
Tfn: 019-29 13 50 / 070-684 80 57
E-post: loretan1957@gmail.com

Ledamot 2 år (vald -19)
Carina Karlsson
Tfn: 070-640 63 86
E-post: carinabittinge@gmail.com

Ledamot 2 år (vald -20)
Anita Toren
Tfn: 070-638 73 26

Evenemangskommittéansvarig 1 år (vald -20)
Torbjörn Torén
Tfn: 070-339 04 79

Medhjälpare
Anders Eriksson
Tfn: 019-25 54 10

Valberedning 1 år (valda -20
Roger Johansson
Tfn: 019-56 00 96a
Jörgen Karlsson
Tfn: 070-536 76 19

Revisor 1 år (vald -20)
Björn Bergström